UPS

Záložné zdroje UPS, z anglickej skratky Uninterruptible Power Supply (zdroje nepretržitého napájania), sú zariadenia ktorých funkciou je spravidla krátkodobá (minúty až hodiny) dodávka energie v prípade nestability vstupného napätia či pri úplnom výpadku siete. Úlohou UPS je chrániť dáta a citlivé zariadenia pred poškodením vplyvom nepredvídaných udalostí na sieti ako sú šumy, rázy, napäťové špičky, poklesy napätia alebo úplné výpadky. Dôjde ak k výpadku elektrickej energie, záložný zdroj dodáva spotrebičmi energiu zo svojich akumulátorov.

Vzhľadom k cene elektronických zariadení a prenášaných dát sú UPS nevyhnutným vybavením všetkých informačných systémov. Záložné zdroje však pracujú aj na miestach, kde výpadok elektrickej energie môže znamenať ohrozenie zdravia a života alebo značné materiálne straty. Takýmito oblasťami sú napr. Zdravotníctvo, doprava, ozbrojené zbory, zabezpečovacia technika.

Princíp činnosti UPS

Záložné zdroje nepretržitého napájania možno rozdeliť do skupín podľa technológie, ktorú využívajú.

UPS KATEGÓRIA VFD

(voltage dependent = napäťovo závislé zdroje) – „off-line“ prepínajú pomocou relé odber na záložný menič napájaný z akumulátorov. Dochádza tu ku krátkodobému (zhruba 5 ms) výpadku.

UPS KATEGÓRIA VI

(voltage independent = napäťovo nezávislé zdroje) – „line interactive“ cez regulačný transformátor vyrovnávajú mimoriadnej anomálie elektrickej siete.

UPS KATEGÓRIA VFI

(Voltage and Frequency Independent = frekvenčné a napäťovo nezávislé zdroje) – „on-line“ napája spotrebiče prostredníctvom meniča trvalo z akumulátorov, ktoré sú súčasne dobíjané zo siete. UPS vykonáva stabilizáciu a filtráciu napätia. V prípade výpadku či poklesu napätia dodávajú akumulátory energiu bez akéhokoľvek prerušenia.