O firmě

História a súčasnosť

Spoločnosť UPS CZ, spol. s r. o. bola založená v roku 2007. Sme spoločnosťou s dlhoročnou skúseností špecializovanú na komplexné dodávky v oblasti záložných systémov nepretržitého napájania. Dodávame kompletné rady záložných systémov, tj. UPS, jednosmerné zdroje a motorgenerátory všetkých výkonov, energocentra.

Základ nášho pevného umiestnenie na slovenskom trhu spočíva predovšetkým vo vysokej kvalifikácii a špičkovej technickej úrovni našich pracovníkov. Tiež starostlivý výber dodávateľov, ktorí patria medzi vedúce európske a svetové spoločnosti na trhu záložných systémov, nám umožňuje citlivo reagovať na potreby našich zákazníkov a navrhnúť optimálne riešenie. Centrála našej spoločnosti je v Prahe. Dynamický rozvoj spoločnosti UPS CZ, spol. s r. o. je na slovenskom podporovaný spriatelenú spoločností EZPROFINAL s.r.o. so sídlom v Bratislave.

Komplexná podpora / služby zákazníkom

UPS CZ, spol. s r. o. poskytuje svojim zákazníkom možnosť výberu záložných systémov od rôznych výrobcov. Zaisťuje tak dokonalejšie splnenie technických a finančných požiadaviek a potrieb zákazníkov. UPS CZ, spol. s r. o. poskytuje svojim partnerom komplexnú podporu vrátane záručných, pozáručných a nadštandardných servisných služieb. Vďaka vlastnému projekčnému oddelenia zabezpečujeme dodávky „na kľúč“ na základe požiadaviek zákazníka. Špičkové vlastné SW produkty (vyvinuté našimi špecialistami) aj SW produkty nakupované od našich dodávateľov zabezpečujú aj najzložitejšie SW podporu záložných systémov vrátane diaľkovej správy a monitoringu, a to ako pre jednotlivé záložné zdroje, tak pre zložité vzájomne spolupracujúce záložné systémy.