Motogenerátory

Motorgenerátory sú stroje používané ako záložné zdroje pre spravidla
dlhodobejšie dodávky energie (hodiny až dni).

Oblasti využitia

Rozsah využitia motogenerátorů je veľmi široký. Napríklad ide o oblasti, kde výpadok energie môže mať významne negatívny dopad s možnosťou ohrozenia zdravia či života. V týchto oblastiach je často využitie motogenerátoru určené normatívne.

 • zdravotnícke zariadenia
 • ozbrojené zložky
 • letecká doprava
 • požiarne ventilácia

 • globálny záchranný systém
  pri živelných pohromách
 • a ďalšie

Komerčné oblasti použitia

Možno predpokladať dlhodobejšie výpadky energie, napr. V energeticky nadmerne zaťažených prevádzkach s možnosťou negatívneho vplyvu výpadku energie na materiálne hodnoty a to ako výrobného zariadenia, tak spracovávané produkcia prerušenia činnosti (výrobné alebo obchodné). Môže mať nepriaznivý vplyv na dobré obchodné meno pri poskytovaní služieb zákazníkovi (obchodné domy, banky, odbavovacie terminály) vznikajú vysoké finančné náklady pri pravidelnom prekračovaní limitu energetického odberu. Motorgenerátor je zapojený tak, aby tento úsek nárazovú potrebu energie svojou prevádzkou preklenul.

Princíp činnosti

Spaľovací motor vytvorí krútiaci moment, alternátor v agregáty motorgenerátora prevádza kinetickú energiu na energiu elektrickú. Motorgenerátor môže byť vybavený externou nádržou s automatickým prečerpávaním paliva, čím sa predlžuje doba chodu zariadenia. Motorgenerátor môže byť osadený motorom schopným spaľovať naftu, benzín, zemný plyn popr. aj bioplyn.

Dielenské prevedenie motogenerátorů

 • COMPACT – prevedenie nekryté, neodhlučněné
 • SILENT – prevedenie s kapotážou, odhlučnené
 • SUPER SILENT – prevedenie s kapotážou, špeciálne odhlučnené
 • PROVEDENÍ V KONTEJNERU – kryté prevedenie, určené na vonkajšie umiestnenie