UPS - VI

VI – VOLTAGE INDEPENDENT

NAPÄŤOVO NEZÁVISLÉ ZDROJE (LINE – INTERACTIVE)

Záložné zdroje technológie VI, oproti zdrojom VD (offline), poskytujú užívateľovi výhodu nižšieho opotrebenia akumulátora v dôsledku použitia tzv. regulačného transformátora, ktorý je schopný vyrovnať krátkodobé anomálie (predpätie, podpätie, rázy) a zabraňuje tak nadmernému zaťažovaniu akumulátora.
Aj pri tejto technológii záložných zdrojov však dochádza ku krátkodobému prerušeniu napájania (zhruba do 5ms).

+421 918 306 102