UPS - VFI

VFI – VOLTAGE AND FREQUENCY INDEPENDENT

(FREKVENČNE A NAPÄŤOVO NEZÁVISLÉ ZDROJE)
(TRUE ON-LINE DOUBLE CONVERSION)

UPS VFI pracujú na princípe dvojitej konverzie, kedy vstupné sieťové napätie sa najprv usmerní riadeným usmerňovačom a následne sa začne striedať vysokofrekvenčným DC / AC prevodníkom (invertorom) na výstupné sínusové napätie pri presnom kmitočte 50 (60) Hz.

Tento princíp zabezpečí dobrú stabilitu výstupného napätia i pri zmenách vstupného napätia alebo zaťažení a filtráciu porúch prichádzajúcich po sieti ako sú pulzné prepätie, vysokofrekvenčné šumy, neharmonické skreslenie apod.
Z dôvodu potlačenia rušenia je vstup aj výstup zdroja vybavené filtrami.

Energia v zálohovom režime sa odoberá z batérií, ktoré sú u malých UPS do 10kVA väčšinou umiestnené spoločne s elektronikou v jednej skrini.

V prípadoch dlhodobých výpadkov sieťového napätia je možné zaistiť nepretržité napájanie záťaže predradením motogenerátora pred UPS (táto kombinácia sa väčšinou nazýva ako ENERGOCENTRUM).
Po obnove siete sa batérie automaticky nabíjajú.

Zariadenie obsahuje manuálny aj elektronický by-pass (obtok), ktorý spája výstup UPS s jeho vstupom. Táto funkcia zaistí v prípade preťaženia UPS na výstupe elektronické priame prepojenie na sieť – tým sa zabráni zničeniu UPS.
Manuálny by-pass – toto spojenie sa deje po zásahu obsluhy, a to napr. v prípade servisného zásahu, profilaktiky zdroja apod.

Celá činnosť UPS je riadená mikroprocesorom. Mimo funkciu samotného riadenia činnosti umožňuje komfortnú obsluhu zdroja a signalizáciu stavu.
U množstva UPS je možné zdroj monitorovať aj na väčšiu vzdialenosť, a to prostredníctvom monitorovacieho panelu, počítača apod.

Komunikácia s napájaným počítačom je možná so všetkými bežne dostupnými operačnými systémami.

+421 918 306 102