O firme

KOMPLEXNÁ PODPORA/SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

UPS SK, s r.o. poskytuje svojim zákazníkom možnosť výberu záložných systémov od rôznych výrobcov. Zaisťuje tak dokonalejšie splnenie technických a finančných požiadaviek a potrieb zákazníkov. UPS SK, s.r.o. poskytuje svojim partnerom komplexnú podporu vrátane záručných, pozáručných a nadštandardných servisných služieb. Vďaka vlastnému projekčnému oddeleniu zaisťujeme dodávky „na kľúč“ na základe požiadaviek zákazníka. Špičkové vlastné SW produkty (vyvinuté našimi špecialistami) a SW produkty nakupované od našich dodávateľov zaisťujú aj najzložitejšiu SW podporu záložných systémov vrátane diaľkové správy a monitoringu, a to ako pre jednotlivé záložné zdroje, tak pre zložité vzájomne spolupracujúce záložné systémy.

+421 918 306 102