Čo je motogenerátor?

Funkcie motogenerátora

Motogenerátory sú stroje používané ako záložné zdroje pre spravidla dlhodobejšie dodávky energie (hodiny až dni).Rozsah využitia motogenerátorov je veľmi široký, napr. ide o oblasti, kde: výpadok energie môže mať významne negatívny dopad s možnosťou ohrozenia zdravia či života (zdravotnícke zariadenia, ozbrojené zložky, letecká doprava, požiarne ventilácie, globálny záchranný systém pri živelných pohromách).V týchto oblastiach je často využitie motogenerátora určené normatívne. Dájú sa predpokladať dlhodobejšie výpadky energie, napr. v energeticky nadmerne zaťažených prevádzkach s možnosťou negatívneho dopadu výpadku energie na materiálne hodnoty a to ako výrobného zariadenia, tak prerušenia činnosti spracovávanej produkcie (výrobnej či obchodnej).Môže mať nepriaznivý vplyv na dobré obchodné meno pri poskytovaní služieb zákazníkovi (obchodní domy, banky, odbavovací terminály) vznikajú vysoké finančné náklady pri pravidelnom prekračovaní limitu energetického odberu. Motoge¬nerátor je zapojený tak, aby tento úsek nárazovou potrebu energie svojou prevádzkou preklenul.

Princíp činnosti

Spaľovací motor vytvorí točivý moment, alternátor v sústave motogenerátora prevádza kinetickú energiu na energiu elektrickú. Motorgenerátor môže byť vybavený externou nádržou s automatickým prečerpávaním paliva, čím sa predlžuje doba chodu zariadenia. Motorgenerátor môže byť osadený motorom schopným spaľovať naftu, benzín, zemný plyn prípadne aj bioplyn.

MOTOGENERÁTORY MOŽNO ROZDELIŤ Z POHĽADU DIELENSKÉHO PREVEDENIA NA:

+421 918 306 102